PROJELER ve TEZLER

PROJELER ve TEZLER

 

  • Genç Yetişkinler İçin Yönetici İşlevlere Odaklanan Bilişsel Davranışçı Bir Program Geliştirme Ön Çalışması – Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi
  • BAP034-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu için Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Projesi – Araştırmacı
  • Almanya’daki Alman ve Türk Göçmen Aileler ile Türkiye’deki Ailelerin Bakış Açısından Erken Çocukluk Dönemi, Çocuk Gelişimi ve Ana-babalık – Proje Araştırma Görevlisi
  • Yetişkinlerin Psikolojik Yardım Arama Niyetlerinin İncelenmesi: İzmir İli Örneği – PDR Yüksek Lisans Tezibeliz Merhaba
Tanışmak, Paylaşmak ve Birlikte Öğrenmek İçin…

Sayfama hoş geldiniz…

beliz